Kalendarium


Svenska Brasvärmeföreningen vårmöte 2018

Den 14 mars 2018 hålls Svenska Brasvärmeföreningens vårmöte hos Teknikföretagen i Stockholm. Se program.

Stockholm

14 mars 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 12.00-15.30