Nyheter


Bostadsministerns svar på skriftlig fråga

Svar på fråga 2017/18:94 av Erik Ottosson (M) Renare eldning i bostäder Erik Ottoson har frågat mig vilka åtgärder jag

Nytt i påverkansprojektet

Blocket informerar om att äldre kaminer inte bör säljas vidare. I samråd med Energimyndigheten har de nu lagt in nedan

Artikel i Uppsala Nya Tidning om braseldning

Se tidningsartikel “Kraven på vedeldning bör skärpas”, som publicerades i Uppsala Nya Tidning lörsdagen den 8 april 2017.

Artikel i Norbottens-Kuriren om braseldning

Se tidningsartikel “Braseldning och dieselbilar” i Norbottens-Kuriren fredagen den 3 mars 2017.

Artikel i NSD om braseldning

Se tidningsartikel “Bostadsminister Eriksson, vilka åtgärder vidtar du?” i NSD fredagen den 3 mars 2017.

Artikel i Norbottens-Kuriren om braseldning

Se tidningsartikel “Skärp kraven på braseldningen nu” i Norbottens-Kuriren fredagen den 24 februari 2017.

SVT inslag 8 februari

2017-02-08 Se branschens bemötande av gårdagens inslag i SVT. Vi hade hoppats på att få med lite mer text, men

SVBF om SR reportage “Vedrök dödar fler än bilavgaser”

2016-12-28 Tack för ett bra och intresseväckande reportage om vedeldning som sändes på julaftonen. Tyvärr visar det också på bristen

Riksdagsledamöter i Centerpartiet uppmärksammar ren vedeldning

I en motion som lämnades in under allmänna motionstiden uppmärksammar riksdagsledamöter från Centerpartiet ren vedeldning. Läs motion H4021981  

Energimyndigheten testar braskaminer

Från Energimyndigheten säger man att det finns en stor efterfrågan från konsumenter på opartiska, tillförlitliga och jämförbara testresultat på braskaminer.