Telefon

08-782 08 50

E-post

Postadress

Svenska Brasvärmeföreningen
c/o TEBAB (Teknikföretagens Branschgrupper AB)
Box 5510
114 85 STOCKHOLM

Besöksadress


Storgatan 5

Jessica Paulin

Projektledare

08-782 08 65

jessica.paulin@tebab.se

Helen Schneider

Assistent

08-782 08 08

helen.schneider@tebab.se

Bertil Svedberg

Ordförande

0706-22 80 90