Presstalesman

Presstalesman för Svenska Brasvärmeföreningen är Hans Wikström, Keddy AB, tel: 032-27 81 80, 0709-35 22 27.