Miljö

Lovverk
  • Brasvärme är 100% klimatneutralt, eftersom ved är en förnybar energikälla.
  • Koldioxid som frigörs vid förbränning tas upp av träd som växer och ingår därför i det naturliga koldioxidkretsloppet
  • På vintern importerar Sverige kolkraft. Genom att ersätta 5 000 kWh el från kolkraftverk med ved/bioenergi minskar utsläppet av koldioxid med 5 ton. Det motsvarar koldioxidutsläpp från två års bilkörning
  • Braskaminer med ren förbränning ger 90% mindre partikelutsläpp än gamla kaminer
  • Genom att byta ut 600 000 gamla kaminer kan utsläppen av partiklar minskat med mellan 17 000 och 20 000 (norska tal) ton per år
  • Brasvärme i moderna kaminer rekommenderas av miljömyndigheter i flera länder.
  • I Norge ger myndigheterna stöd för att byta ut gamla braskaminer till moderna braskaminer med ren förbränning.
  • I Tyskland förbjuds användning av gamla kaminer från 1 jan 2015. Gamla kaminer som inte uppfyller de nya EU kraven kommer att plomberas.
  • Minskade utsläpp med ny teknik.