Elda rätt

Med topptändning halverar du utsläppet av partiklar från skorstenen samtidigt som veden utnyttjas mer effektivt.

TÄND FRÅN TOPPEN – TRE STEG

Det bästa sättet att elda kan variera från kamin till kamin, det är därför viktigt att du läser eldningsinstruktionerna noga innan du börjar elda.

När veden brinner optimalt avger den blå flammor, gula flammor innehåller mer sot och partiklar.

  1.  FÖRBEREDELSE: Lägg större vedträn korsvis i botten och över det finare upptändningsved. Överst lägger du 2-3 upptändningskuddar. Mängden ved kan variera från kamin till kamin. Använd endast torr ved. Läs i artikeln om Hantering av ved vad som är torr ved.
  2. TÄND FRÅN TOPPEN: Topptändning av veden fyller två funktioner. För det första så minskas utsläppet av partiklar kraftigt och veden utnyttjas mer effektivt, för det andra bildas det mindre rök i upptändningsfasen vilket minskar risken för sotbeslag på glasen. Topptändning ger snabbare uppvärmning av brännkammaren och man får snabbt bra drag i skorstenen, mer syre till flammorna ger högre temperatur. Använd upptändningskuddar för en snabb upptändning utan onödig rök.
  3. SÖRJ FÖR GOD LUFTTILLFÖRSEL: Det är viktigt att det kommer tillräckligt med luft in i huset så att eldstaden för tillräckligt med luft till förbränningen. En köksfläkt som är igång eller en ventilationsanläggning som drar luft ur huset minskar draget i skorstenen. Öppna samtliga spjäll på kaminen och ställ gärna luckan på glänt några minuter tills elden tagit sig ordentligt. Vänta ca 15 minuter tills brännkammaren är uppvärmd innan du reglerar spjällen. Läs noggrant i instruktionerna hur luften ska regleras på just din kamin. Spjällen får inte stängas till så mycket att flammorna dör ut. Veden skall alltid brinna med synlig flamma annars ökar utsläpp av sot och partiklar.

Undvik pyreldning
Pyreldning är är det sämsta ur miljösynpunkt. Den bästa förbränningen får du när det brinner friskt och röken från skorstenen är nästan osynlig, det enda du ser är en värmedallring. Svart rök från skorstenen tyder på dålig förbränning (pyreldning) eller dåligt bränsle, ex fuktig ved. Askan i eldstaden ska vara finfördelad och grå. Använd upptändningskuddar för att undvika mycket aska. Vid rätt temperatur i eldstaden bränns också sot bort från eldstadens väggar och glas.

TRE SKÄL TILL ATT ELDA KORREKT

Det sparar både miljön och plånboken med att tända från toppen.

MILJÖVÄNLIGT: Genom att elda korrekt minskas sot- och partikelutsläpp vilket kraftigt bidrar till en minskning av lokal förorening.
KLIMATVÄNLIGT: Ved är en förnybar energikälla och därmed ett klimatvänligt alternativ till fossil uppvärmning. Sot från vedeldning i Norra Europa bidrar till en snabbare uppvärmning i Arktis. Sotet lägger sig på snö och is och drar till sig värme. En korrekt eldning reducerar dessa negativa klimatkonsekvenser.
LÖNSAMT OCH EFFEKTIVT: Med en korrekt eldning sparar du eldstaden vilket betyder mindre underhåll, rena glas och mindre risk för en skorstensbrand. Det är också en trygghet vid strömavbrott.

Om du inte lyckas med din eldning, trots att du följt eldningsinstruktionerna, ska du i första hand ta kontakt med säljaren där du köpte din eldstad. Du kan också kontakta din sotare. Ofta är det samspelet mellan skorsten, eldstad och tilluft in till huset som behöver ses över.