Bli medlem

Som medlem i Svenska Brasvärmeföreningen kan styrelsen anta varje företag som utvecklar, tillverkar och säljer sekundära eldstäder, skorstenar och tillbehör inom brasvärme samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen. Som associerad medlem kan styrelsen anta återförsäljare av dessa produkter. När kansliet erhållit medlemsansökan ska den godkännas formellt av Svenska Brasvärmeföreningens styrelse.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan om du vill ha mer information och bli uppringd om medlemskap i Svenska Brasvärmeföreningen.

Vill du har information om serviceavgifter och medlemsavgifter, kontakta sekretariatet, tel 08-782 08 50.

Här kan du läsa om föreningens stadgar.

Här kan du skriva ut blanketter för att ansöka om medlemskap och associerat medlemskap.

Jag vill ha information om medlemskap i Brasvärmeföreningen

Företag: *

Postadress: *

Postnummer: *

Ort: *

Telefon: *

Kontaktperson: *

E-post: *

Mobiltelefon: *