Val av eldstad

ConturaDet vanligaste felet man gör när man väljer en eldstad är att man väljer en för stor eldstad. Det får till följd att man antingen stryper elden för att det inte ska bli för varmt eller också lägger man in för lite ved. I båda fallen får man en dålig förbränning vilket ger sotiga glas och ökat utsläpp av sot och partiklar. Dessutom ökar risken för en soteld. Därför är det viktigt att man väljer en eldstad som är anpassad efter det värmebehov man har. En normal bostad med bra isolering har ett värmebehov av ca 6-7 kW. Det ger ett behov av ca 3,5 kW för ett rum på 60 kvm. En eldstad med hög angiven effekt är inte med automatik bättre än en med låg angiven effekt, det innebär bara att du kan lägga in mer ved i den större eldstaden vilket ger en högre effekt.

Välj eldstad efter rum och miljö
När man väljer eldstad så är det också viktigt att den passar in i miljön. Men tänk på att en modern kamin håller i många fler år än kortvariga inredningstrender. Det är kanske en av anledningarna till att branschen har hållit sig till i huvudsak svart, grått och vitt när det gäller kaminfärger. Ta gärna med dig en husritning och bilder på det rum där du vill placera eldstaden till din återförsäljare. Dom kan ge dig professionella råd om val av eldstad och var du ska placera den för maximal nytta. Det är också en trygghet för dig att vända dig till en professionell återförsäljare som har rätt kunskap och utbildade montörer. Om du väljer en tung eldstad kan t ex golvet behöva förstärkas alternativt så behövs ett fundament.

Besiktiga din skorsten
Om du har en befintlig tegelskorsten som du ska placera eldstaden mot, eller om du avser att montera en insats i en befintlig öppen spis, så är det viktigt att skorstenen besiktas först av en besiktningsman. Om din skorsten behöver renoveras så kan en återförsäljare hjälpa dig. Om du har en gammal stålskorsten rekommenderar vi generellt att du byter ut den.

Se över friskluft
De flesta eldstäder är idag förberedda för direkt tillkoppling av friskluft. För att motverka undertrycket som uppstår vid injustering av mekanisk ventilation, kan en kanal dras in till eldstaden, från utsidan av huset. Som alternativ kan man placera en friskluftventil i det rum där eldstaden ska placeras, helst så nära eldstaden som möjligt.