Telefon

08-782 08 50

E-post

Postadress

Svenska Brasvärmeföreningen
c/o Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 STOCKHOLM

Besöksadress

Storgatan 5

Henrik Sjöholm

Ordförande

0760-20 61 84

henrik.sjoholm@entropics.se

Hans Wikström

Kommunikationsansvarig/ presstalesman

0709-35 22 27

hans.wikstrom@keddy.se

Hanna Eriksson Lagerberg

Branschansvarig

+46 8 782 09 49

hanna.eriksson-lagerberg@tebab.com

Helen Schneider

Branschkoordinator

08-782 08 08

helen.schneider@tebab.com