Postadress

Svenska Brasvärmeföreningen
c/o Företagarna
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm

Besöksadress

Rådmansgatan 40

Mathias Mellgren Helge

070-602 08 19

mathias.mellgren@foretagarna.se

Hans Wikström

Kommunikationsansvarig/ presstalesman

0709-35 22 27

hans.wikstrom@keddy.se