Styrelse

Ordförande
Torsten Persson, Eldabutiken Sverige AB
torsten.persson@eldabutiken.se

Vice ordf
Rickard Olson, Contura, 0433-27 52 84
rickard.olson@contura.se

Ledamöter
René Christensen, Jötul A/S, +47-693 590 00
rene.christensen@jotul.no

Patric Davidsson, Eldstaden i Jönköping AB, 036-35 19 50
patric@eldstaden.eu

Maria Hallström, Näldens Värmeindustri, 0640-176 32
maria.hallstrom@nvi.se

Jonny Mattson, Åkersberga Vedspisar AB, 08-540 20 545
jonny@akersbergsvedspisar.se

Hans Wikström, Keddy AB, 0322-781 80
hans.wikstrom@keddy.se