Styrelse

Ordförande
Henrik Sjöholm, Entropics Asset Management AB,0760-20 61 84
henrik.sjoholm@entropcis.se

Vice ordf
Rickard Olson, Contura, 0433-27 52 84
rickard.olson@contura.se

Ledamöter
Patric Davidsson, Eldstaden i Jönköping AB, 036-35 19 50
patric@eldstaden.eu

Maria Hallström, Näldens Värmeindustri, 0640-176 32
maria.hallstrom@nvi.se

Henrik Hammer, Exodraft
hha@exodraft.se

Torsten Persson, Eldabutiken Sverige AB
torsten.persson@eldabutiken.se

Jonas Svensson, Jötul A/S, +47 69-35 90 00
jonas.svensson@jotul.no

Hans Wikström, Keddy AB, 0322-781 80
hans.wikstrom@keddy.se