Elda säkert

När kylan slår sitt grepp kring landet följer dessvärre också en del eldstadsrelaterade bränder. Vi ser under den här tiden många rubriker i media om överhettade kaminer och skorstensbränder som är kopplat till felaktigt handhavande.

Inom Brasvärmeföreningen ser vi allvarligt på detta med bränder då säkerhetstanken har en hög prioritet hos våra medlemmar. Alla våra produkter uppfyller de krav som ställs på eldstäder i Sverige och som är gemensamt för hela EU. Detta gäller både avstånd till brännbart material som miljöriktig förbränning. Vi arbetar också kontinuerligt med att påverka kommuner och återförsäljare av brasvärme så att endast testade och godkända eldstäder säljs och godkänns för installation.

Viktigt att följa instruktioner
Men en förutsättning för att eldstaden skall fungera på ett säkert och tryggt sätt är att eldningsinstruktionerna följs. Dessa skall följa med varje levererad produkt. Om dessa saknas kan du som användare vända dig till tillverkaren eller den återförsäljare som sålt eldstaden. Det viktigaste syftet med dessa instruktioner är att ge en trygg eldning men också en så ekonomisk eldning som möjligt. Vedmängden och brinntiden som anges är de mängder som använts vid testerna av eldstaden. Om dessa mängder överskrids riskerar man på sikt, inte bara att skada eldstaden, utan i värsta fall kan det leda till ett brandtillbud. Den mängd ved som anges för varje enskild produkt är framtagen för att garantera en optimal funktion.

Se till att elda med torr ved
Ytterligare en viktig faktor är att man alltid ser till att elda med torr ved. Med torr ved menas en fukthalt på 20% eller lägre. Om man är osäker kan detta lätt fastställas med en enkel fuktmätare.

Läs mer under fliken Hantering av ved.

Ha respekt för elden

Det är viktigt att visa respekt för att vi faktiskt hanterar eld i våra hem. Följ därför noggrant de instruktioner som följer med varje produkt, då kan du tryggt fortsätta att använda din eldstad utan att oroa dig och du kommer att få många varma och sköna stunder framför brasan.

Läs mer i foldern som berättar mer om modern och säker brasvärme.