Lågenergihus

Eldstäder där det är möjligt att koppla friskluft till är konstruerade för att fungera i bostäder med lågt värmebehov som passivhus och lågenergihus. Dessa hus har ett lågt värmebehov varför det är viktigt att välja en produkt som inte har för hög effekt. De nya rentbrännande eldstäderna fungerar som regel bra även på låg effekt med hänsyn till verkningsgrad och utsläpp av partiklar.

Det är populärt idag att välja eldstäder med mycket glas. Men för att glasen inte ska sota igen krävs att modeller med mycket glas eldas på en högre effekt, detta måste konsumenten upplysas om. Det är viktigt att du går igenom eldningsinstruktionerna med konsumenten för att man ska få bästa möjliga resultat av sin eldning.