Hantering av ved

Den som hugger sin ved själv har ofta fått rådet att veden ska torka 1 eller 2 år innan den kan användas, men ved huggen på våren kan faktiskt användas redan till hösten om man gjort rätt. Om veden staplas luftigt och är kluven så behöver det inte ta mer än ett par månader. Det som är viktigt är att vedträna inte är för långa då fukt i första hand försvinner från ändarna. Sedan ska veden klyvas så att inte barken hindrar fukt från att avdunsta.

Rätt fukthalt
Veden ska även torkas inomhus i minst 14 dagar innan den har rätt fukthalt och kan eldas. Så du kan inte ta veden direkt från vedstapeln och börja elda. Vad är då rätt fukthalt? Veden ska inte ha en fukthalt överstigande 20% och det är bara en fördel om fukthalten ligger några procent lägre. Ju lägre fukthalt du har desto mer energi får du ut av veden. Om du inte har tillgång till en fuktmätare så finns det ett enkelt sätt att testa om veden är tillräckligt torr. Slå två vedträn mot varandra, ljudet ska låta lika som när du slår två torra reglar mot varandra. Ett torrt, hårt ljud. Fuktiga vedträn ger ett stumt ljud.

Om du köper din ved från en stormarknad så är i regel veden tillräckligt torr för att användas direkt.

Vilken ved är bäst?
Den bästa veden är ved från lövträd och då företrädesvis björk. Det största energiinnehållet har ek och bok men eldar man enbart med dessa trädslag bör man vara försiktig så man inte skadar sin eldstad eller skorsten då dessa träslag utvecklar en högre värme. Blanda gärna upp med björk. Ur energisynpunkt är ved från gran och tall sämst.

Förbjudna material
Det är absolut förbjudet att elda med målat eller impregnerat virke, spånskivor eller annat behandlat trämaterial. Dels skadar det eldstaden och dessutom frigörs ämnen som är skadliga att
andas in. Man kan elda med rent trädspill som reglar men man bör vara försiktig då dessa är extremt torra och därför avger en högre värme än vanlig ved.

Anpassa mängden ved efter eldstad
Var noga med att följa anvisningarna från leverantören av din eldstad när det gäller mängden ved som ska användas och hur din eldstad ska skötas för en optimal funktion.