Medlemskap

Till medlem i föreningen kan styrelsen anta varje företag som i Sverige tillverkar eller marknadsför brasvärmeprodukter godkända enligt svenska regler och är berett att aktivt verka för föreningens intressen. 

Till associerad medlem i föreningen kan styrelsen anta företag som bedriver detaljhandel med brasvärmeprodukter.
 
Medlemsblad