Val av skorsten

"Det räcker inte bara att ansluta en eldstad till en skorsten, det måste vara rätt typ av skorsten"

/ Petri Toumela, tidigare teknisk konsulent på Skorstensfejarmästarnas Riksförbund
säker skorsten
De flesta är nog klara över att man behöver en skorsten när man sätter in en ny eldstad. Även om förbränningstekniken har utvecklats kraftigt de senaste åren så klarar vi oss än så länge inte utan skorsten. Men att man även bör byta ut sin gamla skorsten när man byter till en ny eldstad är inte så många medvetna om. Det handlar då främst om när man har en äldre stålskorsten. Alla skorstenar åldras men en murad skorsten kan man renovera, det går inte med en stålskorsten.

Vad som händer med en äldre stålskorsten är att den ”tappar” material med åren och blir tunnare, framför allt i den nedre delen närmast kaminen. Till slut kan den bli så tunn att det föreligger en brandrisk. Detta hänger naturligtvis också samman med hur mycket man eldar och hur hårt man eldar. Att kontrollera detta ingår i den regelbundna besiktning som ska göras av din utrustning av Skorstensfejarmästaren.

Men vårt bestämda råd är att alltid byta ut din gamla stålskorsten till en ny när du byter eldstad.

Draget

Den primära uppgiften för en skorsten är att föra bort rökgaserna från eldstaden. Men en lika viktigt uppgift är att skapa ett drag i brännkammaren så att eldstaden/kamin får en optimal funktion. Generellt kan man säga att ju längre skorsten man har desto bättre drag. En rekommendation från branschen brukar vara att rökkanalen inte ska understiga 3 m längd, men det kan variera från produkt till produkt.

När rökkanalen värms upp skapas ett undertryck som drar ut rökgaserna. Men det är hela tiden en dragkamp mellan skorstenen och undertrycket i huset. Därför får du ofta rådet att stänga av köksfläkten när du ska elda. Det är viktigt att du låter kontrollera undertrycket i huset så att det är rätt inställt för att du ska få en optimal funktion av din kamin och skorsten.

Olika skorstentyper

Det finns på marknaden idag i princip två olika skorstenstyper. Antingen murar man upp en blockskorsten eller så använder man en stålskorsten. Vilken typ av skorsten man använder hänger i stort sett ihop med vilken typ av eldstad man väljer. Till en mindre gjutjärnskamin eller braskamin så väljer man oftast en lätt stålskorsten som kan vila direkt på eldstaden. Den moderna stålskorstenen är ofta tillverkad i rostfritt stål. Det finns modeller för installation både med och utan schakt.

En murad blockskorsten väljer man oftast till en tung eldstad där det krävs ett fundament under eldstaden. Det gäller t ex kakelugnar, tyngre murspisar eller täljstensugnar. I nyproduktion av bostadshus med flera våningar väljer man ofta att sätta in en murad skosten med flera pipor om man vill ha flera eldstäder på olika våningsplan. Man kan även få godkänt idag för att installera flera eldstäder till samma rökkanal även när det gäller stålskorstenar.

Den bästa formen anses vara den cirkulära skorstenen, både stålskorstenar och moderna blockskorstenar har en cirkulär rökkanal. Äldre skorstenar har fyrkantiga eller rektangulära rökkanaler där den rektangulära är sämst. Det hänger samman med hur man murade skorstenar förr och att man hade bristande kunskap om lufttryck och virvlar.

Rådgör med din återförsäljare om vilken skorstentyp som lämpar sig bäst för dig.

Renovering av skorsten

Det finns i huvudsak två sätt att renovera en murad skorsten. Det vanligaste sättet är att sätta in ett flexibelt insatsrör, sedan häller man i ett isoleringsmaterial i utrymmet mellan insatsröret och den murade kanalen. Man får en cirkulär rökkanal som är bättre isolerad och därigenom också en effektivare och bättre skorsten. Om en skorsten är otät så finns risken att det läcker in kall luft som kyler ner röken vilket påverkar draget negativt.

Om man av olika anledningar inte kan sätta in ett insatsrör så kan man ”dra” skorstenen. Det innebär att man med en special utrustning tätar rökkanalen i skorstenen.

Vilken metod som passar bäst för dig kan du rådgöra med din återförsäljare om.