Om SVBF

Svenska Brasvärmeföreningen är en branschorganisation för företag som utvecklar, tillverkar och säljer sekundära eldstäder, skorstenar och tillbehör inom brasvärme. Vi välkomnar även återförsäljare av brasvärme som associerade medlemmar.

Vi inom Svenska Brasvärmeföreningen vill arbeta för att så många hushåll som möjligt får tillgång till den trivsel och säkerhet som en modern, miljöriktig och driftsäker brasvärme ger.

Brasvärme behövs som ett komplement till den primära uppvärmningen. I ett krisläge idag skulle en stor del av våra svenska villasamhällen slås ut vid ett större elavbrott. Med en eldstad så klarar man uppvärmningen.

Svenska Brasvärmeföreningen arbetar därför aktivt med att informera myndigheter, kommuner och organisationer om fördelarna med modern brasvärme. Vi är remissinstans när det gäller nya lagförslag både nationellt och inom EU. Vi är också engagerade inom olika forskningsprojekt som berör vår bransch.

Vår historia

Föreningen startade 1980 i efterdyningarna av energikrisen i slutet av -70 talet, då under namnet Brasvärmegruppen. Branschen kände ett behov av ett forum där man kunde ta upp branschrelaterade frågor. De första medlemmarna i föreningen var Contura, Handöl, Jøtul, Keddy och Jorm spisen. Läs under medlemsföretag vilka företag som ingår i föreningen idag.

Efter ett kortare uppehåll på -90 talet så startades föreningen upp igen, nu under det nuvarande namnet Svenska Brasvärmeföreningen, branschen stod då inför nya utmaningar. De eldstäder som togs fram på -70 och -80 talet kan inte jämföras med de produkter som säljs idag. Dessa första kaminer var egentligen endast öppna spisar tillverkade i plåt. Men i takt med att miljömedvetandet ökade så ställdes också högre krav på eldstäderna. I slutet på -90 talet så kom CB-tekniken (Clean Burning) vilket var det första steget mot de moderna, effektiva eldstäder vi ser idag.