Detta arbetar vi för

 • Brasvärmeföreningen jobbar aktivt för att öka förståelsen för brasvärme som ett miljövänligt och säkert komplement till övrig uppvärmning i svenska hem.
 • Mål till år 2020 för den svenska klimat- och energipolitiken är att utsläppen av växthusgaser ska vara 20% lägre än 1990 (eller till och med 30%, om förhållandena är gynnsamma) och att 20% av energin ska komma från förnybara energikällor. Energieffektiviteten skall också ha ökat med 20%. Utifrån tvågradersmålet och koncentrationsmålet på 400 ppm är visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
 • Brasvärmeföreningen jobbar för att förbättra dialogen med myndigheter och bidra till en fortsatt god teknikutveckling i branschen.
 • Sedan 1998 är de eldstäder som säljs i Sverige rentbrännande med sk CB teknik. Det innebär att man arbetar med dubbel förbränning vilket gör att även finare partiklar förbränns. Effekten ger upp till 90% mindre utsläpp än äldre kaminer och 30% mer värme per vedträ.
 • Det finns totalt ca 850 000 braskaminer installerade i villor och fritidshus i Sverige. Av dessa är ca 30% eller 250 000 miljöriktiga, effektiva anläggningar med den nya CB tekniken. Det innebär att det finns ca 600 000 braskaminer med undermålig förbränning. Svenska Brasvärmeföreningen arbetar aktivt för att successivt byta ut dessa mot nya eldstäder med modern förbränning.
 • NORGE – ETT FÖREGÅNGSLAND NÄR DET GÄLLER BRASVÄRME

  • Norge har mycket höga miljökrav
  • 16% av all uppvärmning i norska hem kommer från brasvärme
  • Samverkan mellan branschen, myndigheter och miljöorganisationer
  • De större städerna i Norge ger ekonomiskt stöd för att byta ut gamla braskaminer till nya med ren förbränning
  • 5862 braskaminer i Oslo har bytts ut med totalt 16 miljoner kronor i bidrag mellan 1998 och 2010
  • Sedan 2007 har partikelutsläppen minskat med totalt 18,8 ton per år
  • De flesta av de producenter som är aktiva i Svenska Brasvärmeföreningen är även aktiva på den Norska marknaden och uppfyller därmed de Norska miljökraven
  • 90% av norrmännen anser att moderna bostäder bör ha skorsten och braskamin
  • 45% av konsumenterna anser att eldning i moderna braskaminer är miljövänligare än el
  • 39% uppfattar brasvärme som den mest prisvärda värmekällan