För dig som konsument

Vi inom Svenska Brasvärmeföreningen jobbar aktivt för att öka förståelsen för brasvärme som ett miljövänligt och säkert komplement till övrig uppvärmning i svenska hem.

Vår målsättning är att ge dig som konsument all nödvändig information om en trygg och säker eldning. Samtidigt vill vi lyfta den trivsel och komfort som den levande elden i ditt hem kan ge dig.

Svenska Brasvärmeföreningen arbetar för att samma regler ska gälla över hela landet och att alla ska få tillgång till nyttan, tryggheten och glädjen av en eldstad.