Aktuellt

Det är just nu mycket debatt om Boverkets nya regler för installation av kaminer och vedspisar. Här kommer lite information:

Sammanfattningsvis:
1. Ingen förbjuds elda i en befintlig kamin eller spis. De påverkas inte alls av de nya reglerna.
2. Vid nyinstallation av en kamin/spis gäller de nya reglerna, som kommit till för att minska utsläppen av skadliga ämnen till luften.
3. Om man byter en kamin, så gäller de nya reglerna inte. Men det finns förslag om att de ska gälla i framtiden.

Vanliga frågor och svar:
Varför får man inte köpa en gammal fin vedspis, som passar bättre in än en modern?
• Det finns många spisar som både har ett traditionellt utseende och som uppfyller moderna miljökrav. Varför inte installera något som ser traditionellt ut, men som är bättre för hälsa och miljö?

Överdrivs inte hälsofaran med utsläppen?
• Nej. Flera studier har uppskattat att vedeldning orsakar ca 1000 förtida dödsfall varje år. Till detta kommer de problem som astmatiker och allergiker upplever. I Norge har man uppskattat besparingen av att gå över till ren eldning till 1,9 miljarder norska kronor varje år.

– Är det inte bara ett problem i storstäderna?

• Nej. Utsläpp av partiklar och cancerframkallande ämnen är ett stort problem i många tätorter, inte minst i norra Sverige, där vedeldning är vanligare. De 20 kommuner som har störst koncentration av ett ämne, bens(a)pyrener, är alla landsbygdskommuner.

– Varför reglera vedspisar och inte bara kaminer?

• Dels är det orimligt att ha olika regler för olika eldstäder, när det finns bra alternativ för både spisar och kaminer. Dels är det en anpassning till kommande eu-regler, där man inte gör den skillnaden.

Är moderna kaminer och spisar verkligen så mycket bättre?
• Ja. Från slutet av 90-talet införde alla tillverkare en ny teknik med bättre förbränning och mindre utsläpp – clean burn. Olika studier har visat att utsläppen av skadliga ämnen minskar med 80 – 90 % jämfört med äldre teknik.

Se Nya krav på vedeldning.