Boverkets regler för installation

Boverkets nya regler för installation av kaminer och vedspisar:

Sammanfattningsvis:
1. Ingen förbjuds elda i en befintlig kamin eller spis. De påverkas inte alls av de nya reglerna.
2. Vid nyinstallation av en kamin/spis gäller de nya reglerna, som kommit till för att minska utsläppen av skadliga ämnen till luften.
3. Om man byter en kamin, så gäller de nya reglerna inte. Men det finns förslag om att de ska gälla i framtiden.

Vanliga frågor och svar:
Varför får man inte köpa en gammal fin vedspis, som passar bättre in än en modern?
• Det finns många spisar som både har ett traditionellt utseende och som uppfyller moderna miljökrav. Varför inte installera något som ser traditionellt ut, men som är bättre för hälsa och miljö?

Överdrivs inte hälsofaran med utsläppen?
• Nej. Flera studier har uppskattat att vedeldning orsakar ca 1000 förtida dödsfall varje år. Till detta kommer de problem som astmatiker och allergiker upplever. I Norge har man uppskattat besparingen av att gå över till ren eldning till 1,9 miljarder norska kronor varje år.

– Är det inte bara ett problem i storstäderna?

• Nej. Utsläpp av partiklar och cancerframkallande ämnen är ett stort problem i många tätorter, inte minst i norra Sverige, där vedeldning är vanligare. De 20 kommuner som har störst koncentration av ett ämne, bens(a)pyrener, är alla landsbygdskommuner.

– Varför reglera vedspisar och inte bara kaminer?

• Dels är det orimligt att ha olika regler för olika eldstäder, när det finns bra alternativ för både spisar och kaminer. Dels är det en anpassning till kommande eu-regler, där man inte gör den skillnaden.

Är moderna kaminer och spisar verkligen så mycket bättre?
• Ja. Från slutet av 90-talet införde alla tillverkare en ny teknik med bättre förbränning och mindre utsläpp – clean burn. Olika studier har visat att utsläppen av skadliga ämnen minskar med upp till 80 – 90 % jämfört med äldre teknik.

Se Nya krav på vedeldning.

Bygganmälan

Innan du får installera en eldstad måste du göra en Bygganmälan, vänd dig till Byggnadsnämnden i din kommun eller din återförsäljare som kan hjälpa dig i den processen. Detta gäller även om du avser att installera en insats eller kassett i din befintliga öppna spis.

Olika kommuner kan ha olika riktlinjer för var och hur man får elda i sin lokaleldstad och med lokaleldstad menas eldstäder som inte används primärt för uppvärmning som öppna spisar, kaminer, braskaminer, kakelugnar, insatser etc. Dessa lokala regler kan innebära allt från totalstopp för eldning inom vissa områden till en mer generös syn på vedeldning. Om du vet med dig att du bor i ett område där det finns vissa begränsningar gör du klokt i att först prata med dina grannar om dina planer.

Vi inom Svenska Brasvärmeföreningen arbetar för att samma regler ska gälla över hela landet och att alla ska få tillgång till nyttan, tryggheten och glädjen av en eldstad.