Vårt arbete

Svenska Brasvärmeföreningen jobbar aktivt för att öka förståelsen för brasvärme som ett miljövänligt och säkert komplement till övrig uppvärmning i svenska hem.

Vår målsättning att förbättra dialogen med myndigheter och organisationer och bidra till en fortsatt god teknikutveckling i branschen. På vår hemsida har vi samlat all nödvändig och relevant information om vedeldning.