Rent brännande kaminer

Rent brännande kaminer (Clean Burn-teknologi) reducerar utsläpp av skadliga partiklar
För att vedeldning skall vara bra för miljön är det viktigt att man väljer en modern kamin med ren teknologi (Clean Burn).

Det har pratats mycket i massmedierna om riskerna med utsläpp av partiklar. Ökad användning av modern vedeldning är av stor betydelse och motiverar satsningar för att påskynda utbytet av gamla eldstäder. Modern vedeldning är renare och bekvämare än tidigare och vi reducerar partikelutsläppen genom moderna braskaminer och kassetter med ny ren teknologi (Clean Burn).

Brasvärme är 100 % klimatneutralt, eftersom ved är en förnybar energikälla. Braskaminer med ren förbränning ger upp till 80 % mindre partikelutsläpp än gamla kaminer.
Ren förbränning innebär att kaminen har ett dubbelt förbränningssystem som utnyttjar veden maximalt och genererar extremt låga föroreningsnivåer. Rökutsläppet är minimalt eftersom kaminen använder energin till att producera värme istället för rök.