Frågor och svar

Köp av ny eldstad

Vad bör jag tänka på om jag vill installera en ny eldstad?
Gamla som nya kaminer måste uppfylla kraven för utsläpp från vedpannor och rumsvärmare som återges i ekodesigndirektivet som trädde i kraft den 1 oktober 2019 vid nyinstallation av kaminer. Kraven gäller inte för öppna spisar eftersom de är en del av byggnaden och det där inte finns någon mätmetod för utsläpp. Uppmurade öppna spisar omfattas inte heller av ekodesigndirektivet. Köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning) omfattas inte heller av dessa utsläppskrav. Här kan du läsa mer.

Vilka är fördelarna med att köpa en modern eldstad?
Moderna kaminer ger högre effekt och bättre värmespridning. Energimyndighetens stora test av braskaminer, som genomfördes i mars 2016, visar att nya kaminer ger högre effekt och en bättre värmespridning. Rökutsläppet är minimalt eftersom kaminen använder energin till att producera värme istället för rök. Det är bra att rökpartiklarna minskar eftersom partiklar har negativ inverkan på människors hälsa och miljön.

Var hittar jag information om kaminers utsläpp och prestanda?
Varje kamin skall ha en CE-märkning. Till denna märkning kopplas en så kallad prestandadeklaration där man deklarerar vilken effektivitet och vilka utsläpp varje kamin har. Detta dokument finns normalt sett att finna på varje tillverkares hemsida.

Miljö

Vad säger lagen om kaminers utsläpp?
Idag har Sverige bland Europas lägsta krav avseende utsläpp från kaminer. Med de nya reglerna som kommer att införas succesivt de kommande 5 åren, skärps dessa krav avsevärt. Det finns dock många kaminer som redan idag möter de kommande kraven.

Hur vet jag om min kamin är miljöfarlig?
Generellt sett är kaminer som är äldre än 10-15 år utrustad med en förbränningsteknik som kan ge betydligt högre utsläpp än en modern kamin. Det enklaste sättet att kontrollera sina utsläpp är att titta på röken som kommer ur skorstenen. Den skall vara ljus, nästan transparent.

Är det inte större miljöförorening att slänga en fullt fungerande kamin än att köpa ny?
En braskamin är till största delen fullt återvinningsbar. Att byta ut sin gamla kamin ger omedelbara och stora miljöfördelar.

Byte av eldstad

Kan man byta kamin själv?
Med varje kamin följer en monteringsanvisning vilket gör att man kan byta en kamin på egen hand. Kolla upp med din kommun vad som gäller avseende anmälningsplikt innan du påbörjar ett sådant arbete.

När måste jag byta ut min kamin mot en ny?
En kamin har en livslängd som lätt kan överstiga 30 år. Utvecklingen av förbränningsteknik går dock mycket fortare. För att säkerställa att man har en kamin med modern, miljövänlig förbränning bör kaminen inte vara äldre än 10-15 år.

Hur mycket kostar det att byta ut sin gamla kamin mot en ny?
Priser på kaminer varierar stort. Generellt kan man säga att en braskamin kostar mellan 10-35.000 men det finns även modeller som kostar betydligt mer. Utöver kaminen tillkommer en kostnad för skorsten och installation. Prisexempel: Köper du en kamin för 20.000 kr kan man grovt säga att prislappen hamnar kring 55-65.000 kr för kamin, skorsten samt installation.

Rapport från Energimyndigheten

Vad är resultatet av Energimyndighetens rapport?
Energimyndighetens rapport visar entydigt att nya moderna braskaminer är betydligt effektivare och miljövänligare än gamla kaminer.

Vad tycker Brasvärmeföreningen om rapporten?
Brasvärmeföreningen är tacksam för att en myndighetsrapport verifierar det branschen sagt i många år; Det är stora miljö- och effektivitetsvinster med att byta ut gamla kaminer mot nya kaminer med modern förbränningsteknik.

Hur påverkas vanliga människor som har en braskamin, av Energimyndighetens rapport?
Det ger vanliga människor möjligheten att skapa sig en egen uppfattning om eldning i braskaminer baserat på en oberoende myndighetsrapport.