Brasvärmeföreningens webbinarium – Hur klarar vi värmen när strömmen går?

Måndagen den 9 november kl 13.00 – 13.45 arrangerar Svenska Brasvärmeföreningen ett intressant webbinarium, där man diskuterar hur vi klarar värmen när krisen kommer.

SVBF:s ordförande Henrik Sjöholm leder webbinariet och skapar diskussion samt resonerar kring varför alla inte har värmeberedskap. Patricia Enhörning, Trygg energiförsörjning, Energimyndigheten, redogör för hur värmeberedskapen ser ut i Sverige. Alexandra Völker, ledamot i Försvarsutskottet för Socialdemokraterna, deltar också och informerar om vad politiken kan göra i frågan.