CEFACD möte om mässor

Den 10 september 2019 hålls ett möte om framtiden för europeiska utställningar för lokala rumsvärmare. Detta möte är öppet för alla CEFACD-medlemmar och andra företag inom området lokalvärme.