Frukostmöte om den nya förordningen för energimärkning

Den 19 juni 2017 kl 9-10 hålls ett frukostmöte om den nya förordningen för energimärkning, som träder ikraft under sommaren. Förordningen ska ersätta det nuvarande energimärkningsdirektivet och innebär bl a att energietiketterna får en reviderad skala (A-G) samt att en produktdatabas för energimärkta produkter ska upprättas.