Informationsmöte om energimärkning

Energimyndigheten och SP bjuder in till informationsmöte om de kommande skärpta energimärkningskraven på fastbränslepannor och de nya energimärkningskraven för rumsvärmare som använder fasta bränslen. Informationsmötet äger rum på torsdagen den 19 januari 2017 kl 10:00-13:00. Plats: Rosenlundsgatan 9 i Stockholm.

För mer information, se Informationsträff: Nya energimärkningsrav på fastbränslepannor och rumsvärmare 2017-01-19.

Energimyndigheten och SP hälsar branschen varmt välkommen den 19 januari!