Nordiskt möte

Den 4 juni 2019 arrangerar Svenska Brasvärmeföreningen ett nordiskt möte hos Teknikföretagen i Stockholm, med syfte att utveckla ett samarbete.