Seminarium om energimärkning på webben

Energimyndigheten bjuder in till frukostseminarium onsdag 31 augusti 2016 kl 8.30 – 9.30 eller 13.00 – 14.00 på Rosenlundsgatan 9 på Södermalm i Stockholm.

Seminariet informerar om de krav som gäller för dig som är återförsäljare och säljer via webben mot slutkonsument. Efteråt finns det tid att ställa frågor. Frukost serveras från 8.00.

Anmälan sänds till: anders.hallberg@energimyndigheten.se senast 29 augusti.