Svenska Brasvärmeföreningens höstmöte 2016

Svenska Brasvärmeföreningens höstmöte äger rum fredag 7 oktober 2016 kl 13.00-16.00 på Stockholmsmässan, Mässvägen 1, i Älvsjö. Bl a kommer det att ges information om ”Projekt påverkansarbete” av kansliet tillsammans med Rud Pedersen, och inbjudna riksdagsledamoten från Östergötlands län, Staffan Danielsson, ger information om vedelning. Se program och dagordning Svenska Brasvärmeföreningens höstmöte 2016.