Svenska Brasvärmeföreningens års- och vårmöte

Med anledning av rådande omständigheter och ökad spridning av coronaviruset (covid- 19), har Svenska Brasvärmeföreningens styrelse beslutat att genomföra årsmötet den 21 april via länk istället för på Storgatan 5 i Stockholm. Konferensen som planerades äga rum efter lunch med temat Direktverkande ved som en lösning. Hur klarar vi värmen när strömmen går? har styrelsen beslutat att senarelägga till ett datum längre fram. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Vi återkommer senare med länk till uppkoppling samt underlag inför årsmötet den 21 april.