Svenska Brasvärmeföreningens vårmöte 2016

Den 8 april 2016 kommer Svenska Brasvärmeföreningen hålla sitt vårmöte hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

Program
11:30 – 12:30          Ankomst och lunch

12:30 – 13:00          Test av moderna braskaminer jämfört med äldre kaminer

  • Martijn Jansen, Energimyndigheten

13:00 – 14:00          Presentation av strategi för påverkansarbete för utbyte av 650 000 icke miljöriktiga kaminer

  • Tillsammans med Rud Pedersen & King Street PR

14:00 – 14:20          Fikapaus

14:20 – 15:00          Vårmöte med beslut om väg framåt

15:00 – 15:30          Föreningsårsmöte                       

15:30                       Mötet avslutas

Här kan du läsa mer om program och agendor för vår- och föreningsårsmötet.

Anmälan sker via länken senast den 24 mars till Svenska Brasvärmeföreningens vår- och årsmöte 2016.