Kalendarium

Svenska Brasvärmeföreningens års- och vårmöte

Med anledning av rådande omständigheter och ökad spridning av coronaviruset (covid- 19), har Svenska Brasvärmeföreningens styrelse beslutat att genomföra årsmötet

21 april 2020

Plats Via Teams

CEFACD General Assembly

Den 22 oktober 2020 hålls CEFACD General Assembly i Amsterdam, Nederländerna.

Amsterdam

22 oktober 2020

Plats Amsterdam, Nederländerna

ISH 2021

Världens ledande mässa för HVAC industrin, ISH, satsar stort på framtidens miljövänliga uppvärmningstekniker, nästa mässa hålls 22-26/3 2021.

Frankfurt am Main

22 - 26 mars 2021

Plats ISH, Messe Frankfurt, Frankfurt am Main