Kalendarium

BREXIT – Vad ska vi företag tänka på?

Brexit som inträffar i slutet av mars 2019 innebär många förändringar för företag i Sverige på ett eller annat sätt.

Stockholm

1 februari 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 9-13

Svenska Brasvärmeföreningens vårmöte

Svenska Brasvärmeföreningens vårmöte hålls den 9 april 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

9 april 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm