Kalendarium

Svenska Brasvärmeföreningens höstmöte

Den 6 oktober 2021 kl 10.00 – 16.00 hålls Svenska Brasvärmeföreningens höstmöte.

6 oktober 2021

Tid Kl 10.00 - 16.00

CEFACD General Assembly

CEFACD General Assembly hålls den 18 november 2021 via Microsoft Teams.

18 november 2021

Plats Via Microsoft Teams
Tid Kl 09.00-11.00