Medlemssida

Här kan du som medlem logga in:

Klicka här för att komma till inloggningen.

Skicka ett mail till brasvarmeforeningen@tebab.com om du vill bli medlem i Svenska Brasvärmeföreningen eller läs mer här.

Vi behöver fler eldsjälar!
Som medlem i Svenska Brasvärmeföreningen kan styrelsen anta varje företag som utvecklar, tillverkar och säljer sekundära eldstäder, skorstenar och tillbehör inom brasvärme samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen. Som associerad medlem kan styrelsen anta återförsäljare av dessa produkter.