Bostadsministerns svar på skriftlig fråga

Se bostadsministerns svar på fråga från Erik Ottosson (M) om Renare eldning i bostäder

Information om nya regler för vedkaminer och vedspisar

Information från Svenska Brasvärmeföreningen om nya regler för vedkaminer och vedspisar.

Bra att problemen med föråldrad eldningsteknik uppmärksammas

Goda skäl att välja en ny braskamin

Miljökraven för kaminer och vedspisar kommer att skärpas. Senast 2022 ställs hårdare krav på utsläpp från all eldning med ved inom ramen för EU:s så kallade ekodesigndirektiv. Inte heller den som renoverar eller bygger nytt får då installera en braskamin med omodern teknik.

I debatten

Det är just nu mycket debatt om Boverkets nya regler för intallation av kaminer och vedspisar.

Boverket föreslår utökad anmälningsplikt och skrotningpremie

De två åtgärdsförslagen kan genomföras tillsammans eller var och en för sig.

Ny och obligatorisk databas för energimärkta produkter

Från 1 januari 2019 är det lag på att lägga in information om energimärkta prdoukter i en ny databas – EPREL

Förlängd övergångsperiod

Boverket har beslutat om en förlängd övergångsperiod till 1 januari 2019  för reglerna för byggnader med rumsvärmare.

Medlemsförmån

Har du tagit del av medlemsförmånerna TEBAB-Plus?

Svenska Brasvärmeföreningens vårmöte!

Vårmötet hålls den 9 april 2019 i Stockholm.