Danmark inför skrotningspremie


Det finns ca 750 000 kaminer och insatser i Danmark varav ca 150 000 är tillverkade före 1990. Det är också de äldsta kaminerna tillverkade före 1990 som kan få skrotningspremien på 2 000 kr. Totalt har det avsatts 45 miljoner kr till denna satsning. ”Jag vill inte stjäla charmen för danskarna att kunna tända upp en brasa i hemmet. I stället för att ta till tvång och förbud så vill vi göra det attraktivt för danskarna att byta ut den gamla eldstaden mot en ny” säger Eva Kjer Hansen.

Från mitten av november 2015 räknar Eva Kjer Hansen med att man kan börja söka skrotningspremien om förslaget då har gått igenom. Skrotningspremien är på totalt 2 150 kr men man räknar med att det kostar 150 kr att få ett åldersintyg på kaminen från sotarmästaren.

Vi har nu både i Norge och snart i Danmark en skrotningspremie för att byta ut gammal teknik mot ny. I Sverige räknar vi med att det finns ca 600 000 gamla kaminer. När kommer vi att få se en skrotningspremie här?


Nyheter


Ny certifiering

Mötet hölls i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) lokaler i centrala stockholm. Johan Schön, som är teknisk konsulent på SSR berättade

På gång i Bryssel

EU arbetar med att ta fram och göra om energimärkningen av produkter som sätts på marknaden och ta fram nya

Inspel till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

MSB gör om broschyren Om krisen kommer Vi har fått möjligheten att komma in med inspel och underlag till Myndigheten

Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor