På gång i Bryssel

I slutet av februari hölls en workshop i vår europeiska paraplyorganisation CEFACD. Deltagande var stort och vår representant René Christensen från norska Jötul medverkade tillsammans med tillverkare från flera länder.

EU arbetar med att ta fram och göra om energimärkningen av produkter som sätts på marknaden och ta fram nya krav på utsläpp från vedspisar. Vi vill medverka till att ta fram och förmedla korrekt information i det fortsatta arbetet.

Det är dock värt att notera att det finns en kommitté i EU som arbetar med ECODESIGN som fokuserar på partiklar och en annan kommitté som arbetar med energimärkning och som har fokus på effektivitet. Dessa kommittéer samarbetar inte idag, något vi vill ändra på eftersom de hänger ihop.

Forskningsinstitutet SINTEF har tagit fram rapporten SUSWOOD som ger bra fakta för våra produkter. Det finns en bred enighet i branschen om öppenhet och att medverka till att ta fram bra underlag. Framtida krav bör stödja branschen, miljön och avlasta energinätet.

I slutet av mötet var optimismen stor, men det är viktigt att understryka att det ligger ett stort arbete framför oss, både i Bryssel och i de enskilda länderna.


Nyheter


Ny certifiering

Mötet hölls i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) lokaler i centrala stockholm. Johan Schön, som är teknisk konsulent på SSR berättade

På gång i Bryssel

EU arbetar med att ta fram och göra om energimärkningen av produkter som sätts på marknaden och ta fram nya

Inspel till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

MSB gör om broschyren Om krisen kommer Vi har fått möjligheten att komma in med inspel och underlag till Myndigheten

Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor