Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Sedan tidigare finns möjlighet att använda ROT-avdraget för arbetskostnaden vid installation av brasvärme. Nästa år höjs taket för rot-avdraget med 25 000 kronor från 50 000 till 75 000 kronor. Samtidigt separeras taken för rot- och rutavdragen.

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor på helåret; i dag ligger det taket på 50 000 kronor. Höjningen med 25 000 kronor genomförs för att lindra de konjunkturella effekterna som nu tynger bygg- och bostadsbranschen. Det berättade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson under en pressträff på måndagen.

− Lagstiftningen kommer att träda i kraft den 1 juli så det betyder att fram till första juli är det dagens regler som gäller, men på helår blir det 75 000 både för rut och för rot, sade Elisabeth Svantesson.

För att inte höjningen av rot-avdraget ska tränga ut rut-avdraget kommer alltså taken för de båda skatteavdragen att separeras från och med 1 juli nästa år.

I dag har den som använder rotavdrag upp till taket på 50 000 kronor 25 000 kronor kvar att använda till rut-avdrag under ett och samma år – taken sitter ihop. Regelverken är däremot inte symmetriska, eftersom det i dag går att använda 75 000 kronor per år på rut-avdrag. Då finns dock noll kronor kvar för rot-avdrag. Genom att separera de båda avdragens tak kommer det att bli möjligt att göra avdrag på 75 000 kronor för rot och 75 000 kronor för rut, tillsammans totalt 150 000 kronor.

Utöver förändringarna i rot- och rutavdragen meddelade Andreas Carlson och Elisabeth Svantesson även att kommuner som dels möjliggör omvandling av kontorslokaler till bostäder, dels tillgängliggör mark för byggande av småhus, kommer att få en bonus.

− Det finns ett stort behov av att skapa fler bostäder och då kan man använda och nyttja det befintliga beståndet betydligt mer effektivt, sade Andreas Carlson.


Nyheter


Ny certifiering

Mötet hölls i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) lokaler i centrala stockholm. Johan Schön, som är teknisk konsulent på SSR berättade

På gång i Bryssel

EU arbetar med att ta fram och göra om energimärkningen av produkter som sätts på marknaden och ta fram nya

Inspel till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

MSB gör om broschyren Om krisen kommer Vi har fått möjligheten att komma in med inspel och underlag till Myndigheten

Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor