Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Sedan tidigare finns möjlighet att använda ROT-avdraget för arbetskostnaden vid installation av brasvärme. Nästa år höjs taket för rot-avdraget med 25 000 kronor från 50 000 till 75 000 kronor. Samtidigt separeras taken för rot- och rutavdragen.

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor på helåret; i dag ligger det taket på 50 000 kronor. Höjningen med 25 000 kronor genomförs för att lindra de konjunkturella effekterna som nu tynger bygg- och bostadsbranschen. Det berättade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson under en pressträff på måndagen.

− Lagstiftningen kommer att träda i kraft den 1 juli så det betyder att fram till första juli är det dagens regler som gäller, men på helår blir det 75 000 både för rut och för rot, sade Elisabeth Svantesson.

För att inte höjningen av rot-avdraget ska tränga ut rut-avdraget kommer alltså taken för de båda skatteavdragen att separeras från och med 1 juli nästa år.

I dag har den som använder rotavdrag upp till taket på 50 000 kronor 25 000 kronor kvar att använda till rut-avdrag under ett och samma år – taken sitter ihop. Regelverken är däremot inte symmetriska, eftersom det i dag går att använda 75 000 kronor per år på rut-avdrag. Då finns dock noll kronor kvar för rot-avdrag. Genom att separera de båda avdragens tak kommer det att bli möjligt att göra avdrag på 75 000 kronor för rot och 75 000 kronor för rut, tillsammans totalt 150 000 kronor.

Utöver förändringarna i rot- och rutavdragen meddelade Andreas Carlson och Elisabeth Svantesson även att kommuner som dels möjliggör omvandling av kontorslokaler till bostäder, dels tillgängliggör mark för byggande av småhus, kommer att få en bonus.

− Det finns ett stort behov av att skapa fler bostäder och då kan man använda och nyttja det befintliga beståndet betydligt mer effektivt, sade Andreas Carlson.


Nyheter


Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor

Information från Länsförsäkringar

Vid Svenska Brasvärmeföreningens vårmöte 2021 gav Länsförsäkringar Stockholm viktig information till föreningens medlemmar om vikten av korrekt och säker eldning

Positionspapper brandsäkerhet

Genom rätt utrustning, korrekt installation och säker eldning minskar riskerna för brand. Svenska Brasvärmeföreningen har tagit fram ett positionspapper för

Artikel om krisberedskap och utbyte

Se en aktuell tidningsartikel där Patric Davidson, som driver Eldstaden i Gisebo, blir intervjuad om bl a krisberedskap och utbyte.