Inspel till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

MSB gör om broschyren Om krisen kommer

Vi har fått möjligheten att komma in med inspel och underlag till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) nya broschyr Om krisen kommer. I underlaget påpekar vi vikten av att alla villor bör ha en extra värmekälla som inte är beroende av elnätet för att fungera. Vi belyser också vilken av att ha en modern kamin eftersom de är både effektivare och ger mindre utsläpp.

Den nya broschyren kommer att lanseras i samband med beredskapsveckan som sker vecka 38.


Nyheter


Ny certifiering

Mötet hölls i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) lokaler i centrala stockholm. Johan Schön, som är teknisk konsulent på SSR berättade

På gång i Bryssel

EU arbetar med att ta fram och göra om energimärkningen av produkter som sätts på marknaden och ta fram nya

Inspel till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

MSB gör om broschyren Om krisen kommer Vi har fått möjligheten att komma in med inspel och underlag till Myndigheten

Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor