Energimyndigheten testar braskaminer

Under sommaren och hösten 2015 har Energimyndighetens Testlab genomfört tester av braskaminer. Testerna har utförts hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på uppdrag av Energimyndigheten

Från Energimyndigheten säger man att det finns en stor efterfrågan från konsumenter på opartiska, tillförlitliga och jämförbara testresultat på braskaminer. Syftet med provningen är att visa på de miljövinster man får med lägre utsläpp och vedförbrukning genom att byta till en modern braskamin. Viktiga parametrar i provningen är verkningsgrad och utsläpp.

Alla tillverkare och generalagenter har varit inbjudna att anmäla sina produkter till provningen. Energimyndigheten har stått för kostnaden för provningen medan tillverkaren tillhandahållit produkten och stått för transportkostnaden. Rapporten kommer att presenteras i februari 2016.

På SVBF är vi övertygade om att denna rapport kan väga tungt i vårt arbete med att få till stånd ett utbyte av de ca 600 000 gamla kaminer som finns i Sverige.


Nyheter


Information från Länsförsäkringar

Vid Svenska Brasvärmeföreningens vårmöte 2021 gav Länsförsäkringar Stockholm viktig information till föreningens medlemmar om vikten av korrekt och säker eldning

Positionspapper brandsäkerhet

Genom rätt utrustning, korrekt installation och säker eldning minskar riskerna för brand. Svenska Brasvärmeföreningen har tagit fram ett positionspapper för

Artikel om krisberedskap och utbyte

Se en aktuell tidningsartikel där Patric Davidson, som driver Eldstaden i Gisebo, blir intervjuad om bl a krisberedskap och utbyte.

Artikel om Miljömålet frisk luft

Se tidningsartikel om miljömålet frisk luft (publ. i Mariestadstidningen 200129) Facebook Twitter LinkedIn Gmail