Energimyndigheten testar braskaminer

Under sommaren och hösten 2015 har Energimyndighetens Testlab genomfört tester av braskaminer. Testerna har utförts hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på uppdrag av Energimyndigheten

Från Energimyndigheten säger man att det finns en stor efterfrågan från konsumenter på opartiska, tillförlitliga och jämförbara testresultat på braskaminer. Syftet med provningen är att visa på de miljövinster man får med lägre utsläpp och vedförbrukning genom att byta till en modern braskamin. Viktiga parametrar i provningen är verkningsgrad och utsläpp.

Alla tillverkare och generalagenter har varit inbjudna att anmäla sina produkter till provningen. Energimyndigheten har stått för kostnaden för provningen medan tillverkaren tillhandahållit produkten och stått för transportkostnaden. Rapporten kommer att presenteras i februari 2016.

På SVBF är vi övertygade om att denna rapport kan väga tungt i vårt arbete med att få till stånd ett utbyte av de ca 600 000 gamla kaminer som finns i Sverige.


Nyheter


Ny certifiering

Mötet hölls i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) lokaler i centrala stockholm. Johan Schön, som är teknisk konsulent på SSR berättade

På gång i Bryssel

EU arbetar med att ta fram och göra om energimärkningen av produkter som sätts på marknaden och ta fram nya

Inspel till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

MSB gör om broschyren Om krisen kommer Vi har fått möjligheten att komma in med inspel och underlag till Myndigheten

Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor