Energimyndigheten testar braskaminer

Under sommaren och hösten 2015 har Energimyndighetens Testlab genomfört tester av braskaminer. Testerna har utförts hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på uppdrag av Energimyndigheten

Från Energimyndigheten säger man att det finns en stor efterfrågan från konsumenter på opartiska, tillförlitliga och jämförbara testresultat på braskaminer. Syftet med provningen är att visa på de miljövinster man får med lägre utsläpp och vedförbrukning genom att byta till en modern braskamin. Viktiga parametrar i provningen är verkningsgrad och utsläpp.

Alla tillverkare och generalagenter har varit inbjudna att anmäla sina produkter till provningen. Energimyndigheten har stått för kostnaden för provningen medan tillverkaren tillhandahållit produkten och stått för transportkostnaden. Rapporten kommer att presenteras i februari 2016.

På SVBF är vi övertygade om att denna rapport kan väga tungt i vårt arbete med att få till stånd ett utbyte av de ca 600 000 gamla kaminer som finns i Sverige.


Nyheter


Svenska Brasvärmeföreningens replik på artikel i Land

Här är Svenska Brasvärmeföreningens replik på Bengt Nikanders debattartikel i Land som publicerades i förra veckan: https://www.land.se/debatt/moderna-vedkaminer-hojer-civilberedskapen-och-minskar-utslappen/ Facebook Twitter LinkedIn

Nordpeis AS ny medlem Svenska Brasvärmeföreningen

Från och med 2019 hälsar vi Nordpeis AS välkommen som ny medlem i Svenska Brasvärmeföreningen. Nordpeis är ledande i Europa

Debattartikel “Skärpta regler för kaminer rätt väg”

I dagarna meddelade Boverket att införandet av de skärpta reglerna för nyinstallation av kaminer och vedspisar skjuts fram ytterligare. Då

Ny och obligatorisk databas för energimärkta produkter

Från 1 januari 2019 är det lag på att lägga in information om energimärkta produkter i en nya databas –