SVBF om SR reportage ”Vedrök dödar fler än bilavgaser”

2016-12-28
Tack för ett bra och intresseväckande reportage om vedeldning som sändes på julaftonen. Tyvärr visar det också på bristen på handlingskraft hos svenska ansvariga politiker och myndigheter.

Det kan ju tyckas lite märkligt att vi, som företräder tillverkare av braskaminer, tycker det är så bra. Men saken är den att vi under flera år försökt få politiker och myndigheter att göra något åt utsläppen från vedeldning.

Självfallet har vi i Branschorganisationen, Svenska Brasvärmeföreningen, SBVF ett intresse av att sälja moderna kaminer, men vi har också ett stort intresse av att de produkter vi säljer inte ska uppfattas negativt och bidra till en sämre miljö. Vi vill ju sälja produkter som bidrar till minskad klimatbelastning och ökad trivsel.

Som du säkert vet, så har utsläppsproblemet främst två orsaker. Dels handlar det om att folk måste lära sig att elda rätt, och här pågår ett bra arbete hos Naturvårdsverket tillsammans med andra aktörer för att lära ut rätt sätt att tända en vedbrasa. Ett arbete som bedrivs även av våra medlemmar. Dels så beror det på att många fortfarande använder gamla eldstäder som har mycket sämre förbränning än moderna. Det finns idag ca 650,000 gamla kaminer i Sverige som är riktiga miljöbovar och därför snarast borde bytas ut.

Trots problemen finns det inget förbud mot att installera dålig teknik. Men de kaminer som våra medlemmar tillverkat och säljer i Sverige sedan början av 2000 talet har modern och effektiv förbränningsteknik, Clean Burn. Trots detta så är det tillåtet att köpa och installera gamla orent brinnande kaminer idag. Vårt grannland Norge har mycket hårdare regler och där byts gamla kaminer ut som sedan i vissa fall kan hamna på den Svenska marknaden.

Det finns EU-regler på plats som börjar gälla fullt ut för braskaminer 2022 och som innebär att man ställer krav på utsläpp från eldningsutrustning. I andra länder, som Danmark och Norge, har man valt att gå före och införa motsvarande regler redan nu, men i Sverige avvaktar Boverket därför att man vill att EU först ska enas om gemensamma mätmetoder. Såväl miljömålsberedningen som Naturvårdsverket och Energimyndigheten menar att EU-reglerna inte hindrar ett snabbare införande, men de beslutar ju inte om reglerna. Från regeringens sida har man helt enkelt låtit Boverket sköta frågan utan politisk inblandning.

Ditt inslag visar ju att det i praktiken är en miljöskandal, där samma politiker som oroar sig över utsläppen från biltrafiken står passiva när det kommer till utsläpp från gamla kaminer och vedpannor.

Jag hoppas detta kan vara av intresse för dig eller någon kollega och vi, SBVF, skickar givetvis mer än gärna över ytterligare underlag om du behöver det.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Svenska Brasvärmeföreningen
Bertil Svedberg, Ordförande


Nyheter


Ny certifiering

Mötet hölls i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) lokaler i centrala stockholm. Johan Schön, som är teknisk konsulent på SSR berättade

På gång i Bryssel

EU arbetar med att ta fram och göra om energimärkningen av produkter som sätts på marknaden och ta fram nya

Inspel till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

MSB gör om broschyren Om krisen kommer Vi har fått möjligheten att komma in med inspel och underlag till Myndigheten

Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor