Ny och obligatorisk databas för energimärkta produkter

Från 1 januari 2019 är det lag på att lägga in information om energimärkta produkter i en nya databas – EPREL (European Registry for Energy Labelling. Det är tillverkare eller importörer av energimärkta produkter som ansvarar för att lägga in informationen EPREL och informationen ska registreras innan dess att produkterna sätts på marknaden
Databasen är EU-gemensam och i Sverige är det Energimyndigheten som ansvarar för att informera om databasen och se till aktörer lever upp till lagkraven.
Databasen är redan öppen och går att börja använda, informationen kommer däremot inte att bli offentlig förrän i april 2019. Produkter som redan finns på marknaden ska läggas in i databasen senast 30 juni 2019.

Några viktiga datum för tillverkare och importörer

1 januari 2019: Alla nya modeller vars enheter sätts på marknaden efter 1 januari 2019 måste först registreras i databasen.
April 2019: Informationen i databasen blir synlig för marknadskontrollmyndigheter och konsumenter.
30 juni 2019: Innan detta datum ska alla modeller vars enheter sattes på marknaden mellan 1 augusti 2017 och 31 december 2019 registreras i databasen.
1 augusti 2017: Modeller vars enheter sattes på marknaden innan 1 augusti 2017 kan registreras i databasen från och med 1 januari 2019. Detta är dock helt frivilligt.

En databas, flera fördelar

Med databasen på plats blir det enklare för konsumenter att hitta och jämföra energimärkta produkter. Återförsäljare som behöver en ny energimärkningsetikett eller ett nytt produktblad kommer kunna ladda ned eller skriva ut dessa direkt från databasen.
För marknadskontrollmyndigheter kommer det bli enklare att utöva effektiv och rättssäker marknadskontroll genom en förbättrad överblick av de produkter som finns på marknaden. På så sätt bidrar EPREL till en rättvis konkurrens mellan leverantörer och att konsumenter får produkter energimärkta på rätt sätt. Leverantörer kommer kunna se när myndigheter laddar ned deras tekniska dokumentation.

Mer information

Här hittar du mer information, användbara länkar samt frågor och svar om EPREL.
Här kan du se en kort film om EPREL.
Länk till databasen


Nyheter


Ny t f branschansvarig Svenska Brasvärmeföreningen

Styrelsen i Svenska Brasvärmeföreningen tackade den 20 augusti 2019 av Jessica Paulin, som varit branschansvarig för föreningen under sex års

Konjunkturprognos maj 2019

Teknikföretagens konjunkturprognos maj 2019. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Artikel i Villa Aktuellt “Byt ut din gamla kamin”

Artikel i Villa Aktuell – “Byt ut din gamla kamin – Moderna braskaminer skonar miljön och sänker  husets uppvärmningskostnad” (mars

Ny norsk forskningsrapport om vedeldning i Bergen

En ny norsk forskningsrapport visar att borttagande av gamla vedspisar har stor effekt för att minska problem med luftföroreningar i