Obligatorisk databas för energimärkta produkter

Från 1 januari 2019 är det lag på att lägga in information om energimärkta produkter i en nya databas – EPREL (European Registry for Energy Labelling. Det är tillverkare eller importörer av energimärkta produkter som ansvarar för att lägga in informationen EPREL och informationen ska registreras innan dess att produkterna sätts på marknaden
Databasen är EU-gemensam och i Sverige är det Energimyndigheten som ansvarar för att informera om databasen och se till aktörer lever upp till lagkraven.

En databas, flera fördelar

Med databasen på plats blir det enklare för konsumenter att hitta och jämföra energimärkta produkter. Återförsäljare som behöver en ny energimärkningsetikett eller ett nytt produktblad kommer kunna ladda ned eller skriva ut dessa direkt från databasen.
För marknadskontrollmyndigheter kommer det bli enklare att utöva effektiv och rättssäker marknadskontroll genom en förbättrad överblick av de produkter som finns på marknaden. På så sätt bidrar EPREL till en rättvis konkurrens mellan leverantörer och att konsumenter får produkter energimärkta på rätt sätt. Leverantörer kommer kunna se när myndigheter laddar ned deras tekniska dokumentation.

Mer information

Här hittar du mer information, användbara länkar samt frågor och svar om EPREL.
Här kan du se en kort film om EPREL.
Länk till databasen


Nyheter


Positiva nyheter i regeringens höstbudget

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra rot-avdrag på upp till 75 000 kronor

Information från Länsförsäkringar

Vid Svenska Brasvärmeföreningens vårmöte 2021 gav Länsförsäkringar Stockholm viktig information till föreningens medlemmar om vikten av korrekt och säker eldning

Positionspapper brandsäkerhet

Genom rätt utrustning, korrekt installation och säker eldning minskar riskerna för brand. Svenska Brasvärmeföreningen har tagit fram ett positionspapper för

Artikel om krisberedskap och utbyte

Se en aktuell tidningsartikel där Patric Davidson, som driver Eldstaden i Gisebo, blir intervjuad om bl a krisberedskap och utbyte.