Ekonomi

Fjallgard-vinter
  • Värmen från en rentbrännande eldstad kostar cirka hälften så mycket som el. Ved kostar mellan 30 och 40 öre per kWh, medan el- och nätkostnaderna inklusive alla avgifter uppgår till drygt 1 krona per kWh under den kalla årstiden.
  • Kaminer och skorstenar kräver minimalt med underhåll och håller i många år.
  • Luftvärmepumpar får reducerad effekt när det blir köldgrader. Därför är en eldstad ett perfekt och lönsamt komplement, speciellt när det blir extra kallt. Detta då effekten på värmepumpen går ner vid köldgrader och då sträng kyla ökar slitaget på utrustningen.