Energi

    Kraftledning

  • Om varje braskamin i snitt eldar 4 m3 ved per år är detta ca 5000 kWh tillförd energi. Eftersom andelen gamla braskaminer är stor kan verkningsgraden beräknas till ca. 50%. Den totala nyttiggjorda energin blir då 2500kWh x 850 000 = 2,1 TWh
  • Om vi byter ut 600 000 gamla braskaminer som finns i Sverige kommer verkningsgraden att öka till minst 75%. Detta skulle innebära en ökning till 3750 kWh x 850 000 = 3,2 TWh (vindkraft 6,1 TWh, källa Energimyndigheten, 2011).
  • Om vi antar att ett snitthushåll i Sverige förbrukar 10 000 kWh i uppvärmning per år så skulle en uppgraderingen av 600 000 gamla braskaminer innebära ett energitillskott motsvarande ca. 100 000 hushåll.
  • Svenska Brasvärmeföreningen arbetar aktivt för att successivt byta ut dessa mot nya eldstäder med modern förbränning.