Nyhetsbrev nr 3 2017

Nu finns nyhetsbrev nr 3 2017 från Svenska Brasvärmeföreningen!

Bostadsministerns svar på skriftlig fråga

Se bostadsministerns svar på fråga från Erik Ottosson (M) om Renare eldning i bostäder

Goda skäl att välja en ny braskamin

Miljökraven för kaminer och vedspisar kommer att skärpas. Senast 2022 ställs hårdare krav på utsläpp från all eldning med ved inom ramen för EU:s så kallade ekodesigndirektiv. Inte heller den som renoverar eller bygger nytt får då installera en braskamin med omodern teknik.

Medlemsförmån

Har du tagit del av medlemsförmånerna TEBAB-Plus?

 

GDPR, LOU, LUF och LUK – vad innebär de nya regelverken?

 

PRESSMEDDELANDE - förordningsändring skiftar ut gamla kaminer och ger friskare luft

Miljömålsberedningens förslag om fler styrmedel för att snabbare skifta ut gamla braskaminer till nya med ren förbränningsteknik (Clean Burn) välkomnas av Svenska Brasvärmeföreningen.

Se svenska Brasvärmeföreningen och Energimyndigheten i TV4 Nyhetsmorgon

Hans Wikström, för Svenska Brasvärmeföreningen, och Martijn Jansen från Energimyndigheten, medverkade i TV4 Nyhetsmorgon onsdagen den 9 mars kl 06:45, med anledning av att Energimyndigheten den 7 mars publicerade sin testrapport som visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen och miljöutsläppen jämfört med äldre braskaminer.

sponsor_logotype_cmyk.indd
Svenska Brasvärmeföreningen (SVBF) har gått in som guldsponsor till NSF
Medlemskapet visar att modern brasvärme är ett bra miljöval och att SVBF kontinuerligt arbetar för att utveckla sina produkter i denna riktning.