Uppförandekod

Som medlem i Brasvärmeföreningen följs uppförandekoden.

Medlemsförmån

Har du tagit del av medlemsförmånerna TEBAB-Plus?

 

Goda skäl att välja en ny braskamin

Miljökraven för kaminer och vedspisar kommer att skärpas. Senast 2022 ställs hårdare krav på utsläpp från all eldning med ved inom ramen för EU:s så kallade ekodesigndirektiv. Inte heller den som renoverar eller bygger nytt får då installera en braskamin med omodern teknik.

Kickstart Digitalisering 1

Nu är Kickstart tillgängligt för dig. Nya möjligheter inom digitalisering. Anmäl dig idag!

GDPR, LOU, LUF och LUK – vad innebär de nya regelverken?

 

PRESSMEDDELANDE - förordningsändring skiftar ut gamla kaminer och ger friskare luft

Miljömålsberedningens förslag om fler styrmedel för att snabbare skifta ut gamla braskaminer till nya med ren förbränningsteknik (Clean Burn) välkomnas av Svenska Brasvärmeföreningen.

Se svenska Brasvärmeföreningen och Energimyndigheten i TV4 Nyhetsmorgon

Hans Wikström, för Svenska Brasvärmeföreningen, och Martijn Jansen från Energimyndigheten, medverkade i TV4 Nyhetsmorgon onsdagen den 9 mars kl 06:45, med anledning av att Energimyndigheten den 7 mars publicerade sin testrapport som visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen och miljöutsläppen jämfört med äldre braskaminer.

sponsor_logotype_cmyk.indd
Svenska Brasvärmeföreningen (SVBF) har gått in som guldsponsor till NSF
Medlemskapet visar att modern brasvärme är ett bra miljöval och att SVBF kontinuerligt arbetar för att utveckla sina produkter i denna riktning.