PRESSMEDDELANDE - AVSEVÄRT BÄTTRE MILJÖNYTTA MED MODERNA BRASKAMINER

Energimyndighetens nya test visar att moderna braskaminer ger kraftigt minskade miljöutsläpp jämfört med äldre kaminer från 80- och 90-talet. Testet visar att utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent och utsläppen av stoft minskar med 60-80 procent. Brasvärmeföreningen önskar att bytet av föråldrade kaminer till moderna kaminer påskyndas.

SE SVENSKA BRASVÄRMEFÖRENINGEN OCH ENERGIMYNDIGHETEN I TV4 NYHETSMORGON

Hans Wikström, för Svenska Brasvärmeföreningen, och Martijn Jansen från Energimyndigheten, medverkade i TV4 Nyhetsmorgon onsdagen den 9 mars kl 06:45, med anledning av att Energimyndigheten den 7 mars publicerade sin testrapport som visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen och miljöutsläppen jämfört med äldre braskaminer.

sponsor_logotype_cmyk.indd
Svenska Brasvärmeföreningen (SVBF) har gått in som guldsponsor till NSF
Medlemskapet visar att modern brasvärme är ett bra miljöval och att SVBF kontinuerligt arbetar för att utveckla sina produkter i denna riktning.