Vår- och årsmöte 2018

Välkomna till Vår- och årsmöte med med Svenska Brasvärmeföreningen!

Bostadsministerns svar på skriftlig fråga

Se bostadsministerns svar på fråga från Erik Ottosson (M) om Renare eldning i bostäder

Boverket föreslår utökad anmälningsplikt och skrotningpremie

De två åtgärdsförslagen kan genomföras tillsammans eller var och en för sig.

Goda skäl att välja en ny braskamin

Miljökraven för kaminer och vedspisar kommer att skärpas. Senast 2022 ställs hårdare krav på utsläpp från all eldning med ved inom ramen för EU:s så kallade ekodesigndirektiv. Inte heller den som renoverar eller bygger nytt får då installera en braskamin med omodern teknik.

I debatten

Det är just nu mycket debatt om Boverkets nya regler för intallation av kaminer och vedspisar.

GDPR, Brexit och konjunktur

Seminariet hålls den 1 februari. Anmäl dig nu!

PRESSMEDDELANDE - förordningsändring skiftar ut gamla kaminer och ger friskare luft

Miljömålsberedningens förslag om fler styrmedel för att snabbare skifta ut gamla braskaminer till nya med ren förbränningsteknik (Clean Burn) välkomnas av Svenska Brasvärmeföreningen.

Medlemsförmån

Har du tagit del av medlemsförmånerna TEBAB-Plus?

sponsor_logotype_cmyk.indd
Svenska Brasvärmeföreningen (SVBF) har gått in som guldsponsor till NSF
Medlemskapet visar att modern brasvärme är ett bra miljöval och att SVBF kontinuerligt arbetar för att utveckla sina produkter i denna riktning.